Assistenten – en sug- och spegelhållare för tandvårdspersonal

assistenten