Välkommen till Stilpolisen AB.

Stilpolisen AB har tack vare goda kundrelationer och stor arbetsglädje skaffat sig gedigen erfarenhet av produktformgivning, industridesign, interaktionsdesign och illustration sedan starten 2001. Fokus har ständigt varit på design, utveckling, problemlösning och visualisering.  Bland uppdragsgivarna finns både stora och mindre kunder och projekten har växlat mellan designområdena. En del projekt har varit high-end medicintekniska produkter och andra har varit rena konsumentprodukter. Designprocessen är i stort sett lika för alla projekt men anpassas efter varje kunds specifika behov. Den kan innefatta allt från enkla handskisser och skissmodeller till mer avancerade renderingar i 3DCad och prototyper (2D och 3D-printade). Ibland är det digitala mockuper som behövs. Användarstudier och olika scenariobeskrivningar är också viktiga verktyg.

Målsättningen är att inte bara skapa yta, utan att åstadkomma hållbara förändringar och göra nytta. Därför är det viktigt att sticka ut för att nå fram- våga utmana, tänka nytt, tänka stort och tänka annorlunda. Det är lika viktigt för stora som små företag att ha förmågan att särskilja sina produkter och sitt varumärke från sina konkurrenter.